Lakitoimisto.info

Lakiasiainpalveluja tarjoavat yritykset Suomessa

Valikko

Ilmoita tästä puuttuvan lakitoimiston tiedot!

Tietojen lisääminen on maksutonta, sivusto toimii mainosrahoitteisesti.

Viimeksi päivitetty
Lakitoimistoja samalla alueella
Aiheeseen liittyvää

Olet täällä: Lakitoimistot

Tietoturvallisuuden varmistaminen

Tietoturvallisuuden varmistaminen

Lakialalla asiakkaiden luottamuksellisten ja arkaluonteisten tietojen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Asianajotoimistot käsittelevät runsaasti erittäin arkaluontoisia tietoja, mukaan lukien salattua viestintää, taloudellisia tietoja, immateriaalioikeuksia koskevaa tietoa sekä henkilötietoja. Kun lakitoimistot ottavat yhä enemmän käyttöön digitaalisia työkaluja tapausten hallintaan, asiakasviestintään ja tietojen tallentamiseen, kyberuhkien ja tietomurtojen riski kasvaa merkittävästi. Säilyttääkseen asiakkaittensa luottamuksen ja ylläpitääkseen lain vaatimia vähimmäismääräyksiä, on lakitoimistojen asetettava tietoturva etusijalle.


Tässä artikkelissa perehdymme asianajotoimistojen kohtaamiin ainutlaatuisiin tietoturvahaasteisiin, ja tutkimme keskeisiä strategioita asiakkaiden luottamuksen varmistamiseksi ja arkaluontoisten tietojen suojaamiseksi.


Lakitoimistojen tietoturvahaasteet


Asianajotoimistot kohtaavat erityisiä haasteita tietoturvan suhteen, mikä johtuu pääasiassa työn luonteesta ja käsiteltävistä arkaluontoisista tiedoista:


 1. Asiakkaan luottamuksellisuus: Asianajaja-asiakassuhteen kulmakivi on luottamus, joka riippuu siitä, että kaikki viestintä ja tiedot pidetään luottamuksellisina. Tietoturvaloukkaus, joka vaarantaa asiakkaan luottamuksellisuuden, voi johtaa vakaviin eettisiin ja oikeudellisiin seurauksiin.
 2. Immateriaalioikeuksien suoja: Asianajotoimistot edustavat usein asiakkaitansa immateriaalioikeuksia koskevissa riita-asioissa. Tämä tarkoittaa, että asianajajilla on pääsy omistus- ja liikesalaisuuksiin, jotka ovat luottamuksellisia. Riittämättömät tietoturvatoimet voivat johtaa näiden arvokkaiden omaisuustietojen varkauksiin tai luvattomaan paljastukseen.
 3. Säännösten noudattaminen: Asianajotoimistoihin sovelletaan erilaisia tietosuojamääräyksiä, mukaan lukien yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä Suomessa käytössä oleva Tietosuojalaki (1050/2018), joka täydentää EU:n virallista tietosuojalakia. Lakien laiminlyönneistä voi seurata huomattavia rangaistuksia ja mainevaurioita.
 4. Kolmansien osapuolien riskit: Asianajotoimistot tekevät usein yhteistyötä ulkopuolisten tahojen, kuten asiantuntijoiden, avustajien ja oikeustoimittajien kanssa. Jokainen lisäosapuoli aiheuttaa mahdollisia tietoturvariskejä. Näitä tietoturva riskejä voidaan vähentää esimerkiksi ottamalla käyttöön kaikille samat tietoturvaohjelmat, kuten Bitdefender Suomi.


Tärkeimmät tietoturvastrategiat


Asiakkaiden luottamuksellisuuden ja arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi asianajotoimistojen tulee kehittää kattava ja ennakoiva lähestymistapa tietoturvaan. Tässä osassa artikkelia puhumme joistakin strategioista, jotka ovat tärkeitä juuri lakialalla.


Tietoturvan parantaminen kannattaa aloittaa suorittamalla perusteellinen riskiarviointi yrityksen tietoturvainfrastruktuurin mahdollisten haavoittuvuuksien ja parannuskohteiden tunnistamiseksi. Tämän arvioinnin tulisi sisältää fyysisen tietoturvallisuuden, verkkoinfrastruktuurin, ohjelmistosovellusten sekä työntekijöiden käytäntöjen arviointi. Arvioinnin tekemisessä auttaa esimerkiksi Suomen kyberturvakeskuksen kehittämä Kybermittari, joka auttaa yrityksiä kehittämään kyberturvallisuustoimiaan.


Ota käyttöön kaksivaiheinen sekä vahva tunnistaminen ja käyttöoikeudet. Tiukka pääsynvalvonta rajoittaa tietoihin pääsyn vain valtuutetuille henkilöille. Ottamalla käyttöön monitekijätodennuksen (MFA) voit lisätä ylimääräisen suojakerroksen arkaluonteisille tiedoille. Näin varmistat, että vain ne, joilla on asianmukainen oikeus, pääsevät käsiksi asiakas- tai muihin luottamuksellisiin tietoihin.


Datan suojaaminen muun muassa tiedonsiirron aikana on erittäin tärkeää. Datan salaus varmistaa, että vaikka tiedot päätyisivät vääriin käsiin, ne pysyvät salattuina. Näin varmistetaan, että asiakkaan luottamukselliset tiedot pysyvät suojattuina.


Datan suojaamisen lisäksi on tärkeää, että muut tietosuojakäytännöt ovat määritelty ja ajan tasalla. Kattavat tietosuojakäytännöt, jotka noudattavat asiaankuuluvia tietosuojamääräyksiä, auttavat pitämään asiakkaiden tiedot suojassa, muun muassa kuvaamalla kuinka lakitoimisto käsittelee, tallentaa ja hävittää asiakastietoja turvallisella ja vaatimusten mukaisella tavalla.


Kaikkien lakitoimistojen kannattaa investoida kyberturvallisuusratkaisuihin, kuten tunkeutumisen havainnointijärjestelmiin sekä tietoturvatyökaluihin. Näin lakitoimistot voivat seurata verkkojensa toimintaa ja havaita mahdolliset kyberuhat reaaliajassa. Näiden laitteiden toimintaa tulee seurata säännöllisesti.


Ohjelmistojen ja järjestelmien säännöllinen päivittäminen kuuluu yleisen tietoturvallisuuden ylläpitämiseen. Vanhentuneet ohjelmistot voivat jättää haavoittuvuuksia, joita verkkorikolliset voivat hyödyntää. Ohjelmistopäivitysten lisäksi on tärkeää suorittaa säännöllisesti tietoturvatarkastukset, jotka määräajoin arvioivat tietoturvatoimenpiteiden tehokkuutta. Haavoittuvuuksien tunnistaminen ja korjaaminen ennakoivasti voi estää mahdollisia tietomurtoja.


Tietoturvajärjestelmien lisäksi on tärkeää, että lakitoimistojen työntekijät ymmärtävät, miten yrityksen tietoturvajärjestelmiä tulee käyttää, mitä ja miten tietoa voi jakaa sekä kuinka tunnistaa erilaisia tietoturvauhkia. Tietoturvakulttuurin edistäminen on mahdollista esimerkiksi säännöllisten koulutustilaisuuksien avulla. Yleisiä kyberuhkia, joita varten työntekijät on hyvä kouluttaa, ovat esimerkiksi tietojenkalasteluyritykset.


Tulevaisuuden tietoturva lakitoimistoissa


Asianajotoimistojen kyberturvallisuutta tulevaisuudessa muokkaa kehittyvä digitaalinen maisema eli teknologian sekä kyberuhkien kehittyminen. Tulevaisuuden tietoturvatrendejä, jotka todennäköisesti vaikuttavat lakialaan suuresti, ovat:


 1. Tekoäly ja koneoppiminen: Lakitoimistot hyödyntävät yhä enemmän tekoäly- ja koneoppimisteknologioita kyberturvallisuutensa parantamiseksi. Tekoälyllä toimivat työkalut voivat auttaa uhkien havaitsemisessa, poikkeamien löytämisessä ja ennakoivassa analytiikassa. Näiden avulla yritykset voivat reagoida nopeammin ja ennakoivasti kyberuhkiin.
 2. Pilvitietoturva: Pilvipalveluilla on jatkossakin merkittävä rooli asianajotoimistojen digitaalisessa muutoksessa. Pilvipalveluiden tarjoajat parantavat turvatoimiaan täyttääkseen alan tiukat tietosuojavaatimukset, koska yritykset luottavat yhä enemmän pilvipohjaisiin ratkaisuihin tietojen säilyttämisessä.
 3. Blockchain: Blockchain-teknologia tulee entistä tärkeämmäksi kriittisten juridisten asiakirjojen ja sopimusten eheyden ja muuttumattomuuden varmistamisessa. Blockchainia hyödyntämällä asianajotoimistot voivat parantaa asiakirjojensa luotettavuutta ja suojautua luvattomilta muutoksilta.
 4. Biometrinen todennus: Biometriset todennusmenetelmät, kuten sormenjälkien skannaus ja kasvojentunnistus, tulevat todennäköisesti yleistymään arkaluonteisten tietojen saamisessa asianajotoimistoissa. Biometriset tiedot tarjoavat aikaisempaa luotettavamman lisäturvakerroksen, mikä vaikeuttaa verkkorikollisten esiintymistä valtuutettuina henkilöinä.
 5. Hallituksen vaatimukset sekä kyberturvallisuuskoulutukset: Hallitukset maailmanlaajuisesti säätävät tiukempia tietosuojalakeja, mikä lisää yritysten painetta noudattaa kehittyviä kyberturvallisuusvaatimuksia. Näihin vaatimuksiin kuuluvat myös jatkuvat kyberturvallisuuskoulutukset työntekijöille, jotta he pysyvät ajan tasalla uusimpien kyberuhkien ja tietosuojakäytänteiden kanssa. Inhimilliset erehdykset ovat edelleen merkittävä tekijä tietoturvaloukkauksissa, joiden vähentämisessä koulutus auttaa.


Arkaluontoisten tietojen säilyttäjinä asianajotoimistoilla on ammatillinen ja eettinen velvollisuus priorisoida tietoturvakäytäntönsä. Käsiteltävien tietojen luottamuksellisuus riippuu vahvoista tietoturvatoimista. Lakitoimistot voivat suojata asiakkaidensa tietoja ottamalla käyttöön vahvan pääsynvalvonnan, työntekijöiden koulutuksen sekä noudattamalla tietosuojamääräyksiä.


Ennakoiva lähestymistapa tietoturvaan ei ainoastaan suojaa lakitoimistoa itseään mahdollisilta kyberuhilta, vaan myös lisää asiakkaiden luottamusta sekä vahvistaa yrityksen mainetta vastuullisena ja luotettavana asianajotoimistona. Näiden strategioiden omaksuminen varmistaa, että asianajotoimistot jatkavat asiakkaiden luottamuksellisuuden turvaamista tässä jatkuvasti kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä.

 • Alue:
 • Nettisivut: Lakitoimistolla ei ole nettisivuja.
 • Osoite: Lakitoimiston osoite ei ole tiedossa
 • Huomioitavaa: Huomioitavia asioita ei ole määritelty

Tämä lakitoimistoesittely mukaan laskettuna sivustolla on julkaistu tähän mennessä yhteensä 200 laki- ja asianajotoimiston yhteystietoa. Tämän esittelysivun ns. kestolinkki on tässä siltä varalta jos haluat linkittää siihen esimerkiksi blogista tai joltain foorumilta..


Tämän hetken suosituimmat lakitoimistot ovat Asianajotoimisto Auni Särkkä ja Tietoturvallisuuden varmista….


© Lakitoimisto.info 2024
Mikäli huomaat, että hakemistossa on vanhentuneita, virheellisiä tai puutteellisia tietoja, voit vihjata asiasta käyttämällä tätä lomaketta.