Lakitoimisto.info

Lakiasiainpalveluja tarjoavat yritykset Suomessa

Valikko

Ilmoita tästä puuttuvan lakitoimiston tiedot!

Tietojen lisääminen on maksutonta, sivusto toimii mainosrahoitteisesti.

Viimeksi päivitetty

jyväskylä

Koska Suomessa toimii merkittävä määrä erilaisia lakiasioiden tuntijoita, on helpompi löytää omiin tarpeisiin vastaava taho ryhmittelemällä alan yritykset niiden kotipaikkakunnan mukaan. Tällä sivulla listataan alueen jyväskylä lakitoimistot.

Asianajotoimisto Olli Santanen

Palvelut: Alkuneuvottelut maksuttomia

Asianajotoimisto Olli Santanen palvelee ensisijaisesti kotimaisia henkilöasiakkaita ja pienyrityksiä monissa oikeudellisissa kysymyksissä ja tilante…

Lakiasiaintoimisto Tommi Hytönen

Palvelut: avustaminen oikeudenkäynneissä, varallisuusjärjestelyt, perheoikeudelliset asiat, yksityishenkilön velkajärjetelyt, perintöoikeudelliset asiat

Lakiasiaintoimisto Tommi Hytönen sijaitsee Jyväskylässä. Se hoitaa esimerkiksi yksityishenkilöiden rikosasioita, riita-asioita, laatii lahja- ja kau…

Lakiasiaintoimisto Jukka Niskanen

Palvelut: oikeudenkäynnit, rikosasiat, riita-asiat, avioerot, ositukset, avioehdot, testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot, sopimukset, kauppakirjat, PK-yritysten lakiasiat, konkurssiasiat

Lakiasiaintoimisto hoitaa niin yksityisten ihmisten kuin pk-yritystenkin lakiasioita.

Yrityksellä on lakitoimisto Jyväskylässä (Kauppakatu 6 A 14) ja…

Asianajotoimisto Allianssi Oy

Palvelut: sopimukset, saatavien perintä, työsuhdeasiat, vahingonkorvausasiat, veroasiat, oikeudenkäynnit, valitukset, asuntokauppariidat, huoneenvuokra-asiat, kauppakirjat, avioerot, ositukset

Asianajotoimisto Allianssi Oy palvelee yksityisiä ja yrityksiä eri puolilla Suomea. (Alla näkyvä karttakuva viittaa Helsingin Kampissa sijaitsevaan…

Lakiluotsit

Palvelut: asiakirjojen laadinta, työsuhdeasiat, velkajärjestelyt, yrityssaneeraukset, konkurssit, jäämistöoikeudelliset asiat, lasten huolto, perheoikeudelliset asiat, potilasvahinkoasiat, vahingonkorvausasiat

Jyväskylässä toimiva Lakiluotsit Oy hoitaa yksityisten ihmisten ja yritysten lakiasioita esimerkiksi jutuissa, jotka liittyvät oikeudenkäynteihin ri…

Asianajotoimisto Puranen & Kiviluoto

Palvelut: elinkeinotoiminnan sopimusoikeus, työoikeus, virkamiesoikeus, ympäristöoikeus, maankäyttöoikeus, rakennusoikeus, kiinteistöoikeus, asuntoyhtiöoikeus, vakuutusoikeus, vahingonkorvausoikeus, liikenneasiat

Yritys hoitaa niin yksityisten henkilöiden kuin yritystenkin asioita neuvottelukeinoin ja oikeudenkäynnein. Asianajotoimisto on toiminut yli 25 vuod…

Lakitoimisto Yrjö Nummelin

Lakitoimisto Yrjö Nummelin toimii Jyväskylästä käsin. Faksinumero on 014 616 521. Nettisivujen osoitetta ei ole tiedossa.


Tämän hetken suosituimmat lakitoimistot ovat Lakiasiaintoimisto Kari Uoti ja Asianajotoimisto Auni Särkkä.


© Lakitoimisto.info 2021
Mikäli huomaat, että hakemistossa on vanhentuneita, virheellisiä tai puutteellisia tietoja, voit vihjata asiasta käyttämällä tätä lomaketta.