Lakitoimisto.info

Lakiasiainpalveluja tarjoavat yritykset Suomessa

pori

Koska Suomessa toimii merkittävä määrä erilaisia lakiasioiden tuntijoita, on helpompi löytää omiin tarpeisiin vastaava taho ryhmittelemällä alan yritykset niiden kotipaikkakunnan mukaan. Tällä sivulla listataan alueen pori lakitoimistot.

Asianajotoimisto Knuutila & Virtanen

Palvelut: esim. perhe- ja jäämistöoikeus, ympäristöoikeus, kiinteistöoikeus, rikosoikeus ja insolvenssiasiat.

Perinteinen laaja-alaisesti asioita ja oikeudenkäyntejä hoitava toimisto Porissa.

Lakiasiaintoimisto Toimela

Palvelut: parisuhde, testamentti, huoneenvuokra-asia, avioehtosopimus, avioero, kuolinpesä, oikeudellista neuvontaa, kilpailukysymykset, verokysymykset, ympäristökysymykset

Porista käsin toimiva Lakiasiaintoimisto Toimela auttaa kaikenlaisissa juridisissa asioissa ja tilanteissa, joissa lakiasioiden tuntemus on tarpeen.…

Lakiasiaintoimisto Jyrki Kangasniemi

Palvelut: perheoikeudelliset asiat, perintöoikeudelliset asiat, kiinteistöasiat, asuntoasiat, yhtiöoikeudelliset ja yhdistysasiat, oikeudenkäynnit, konkurssit, saatavien perintä, lainopillinen konsultointi

Yksityisiä ja yrityksiä palveleva lakiasiaintoimisto sijaitsee Porissa. Se auttaa esimerkiksi sellaisissa asioissa, jotka koskevat lasten elatusta,…

Asianajotoimisto Jarkko Liljeqvist

Palvelut: rikosasiat, riita-asiat, perheoikeus, perintöoikeus, asiakirjojen laadinta, työoikeudelliset asiat, velkomukset, saatavien perintä, kosteusvauriot, kiinteistökauppariidat, potilasvahingot, lähestymiskiellot

Asianajotoimisto auttaa rikosasioissa ja riita-asioissa, sekä perheoikeus- ja perintöoikeusasioissa ja asiakirjojen laadinnassa. Toimisto sijaitsee…

Lakiviidakko

Palvelut: varatuomari, lakipalvelut

Vuonna 1991 toimintansa aloittanut Lakiviidakko Oy sijaitsee Porissa Yrjönkadulla Teljäntorin 2. kerroksessa. Faksinumero on 02 638 8598.

Lakitoimisto Kari Pessi

Palvelut: riita-asiat, yhtiöoikeus, rikosasiat, oikeudenkäynnit, hakemukset, avioehdot, testamentit, vahingonkorvausoikeus, siviiliasiat, ulosotto, konkurssitilanteet, verotus, verovalitukset

Porista käsin toimiva Lakitoimisto Kari Pessi tarjoaa asiantuntija-apua yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille niin rikos-, riita- kuin yri…


Tämän hetken suosituimmat lakitoimistot ovat Asianajotoimisto Auni Särkkä ja Lakiasiaintoimisto Kari Uoti.


© Lakitoimisto.info 2024
Mikäli huomaat, että hakemistossa on vanhentuneita, virheellisiä tai puutteellisia tietoja, voit vihjata asiasta käyttämällä tätä lomaketta.