Lakitoimisto.info

Lakiasiainpalveluja tarjoavat yritykset Suomessa

oulu

Koska Suomessa toimii merkittävä määrä erilaisia lakiasioiden tuntijoita, on helpompi löytää omiin tarpeisiin vastaava taho ryhmittelemällä alan yritykset niiden kotipaikkakunnan mukaan. Tällä sivulla listataan alueen oulu lakitoimistot.

Asianajotoimisto Kokkolex

Palvelut: esim. sopimukset, yrityskaupat, -järjestelyt ja sukupolvenvaihdokset, oikeudenkäynnit ja riidanratkaisu, yhtiöoikeus ja työoikeus, immateriaalioikeus, yrityssaneeraukset ja konkurssit.

Kokkolex on Oulun seudun vanhin asianajotoimisto ja meillä on jo kahden asianajajapolven tuoma kokemus liikejuridiikasta. Tarjoamme laadukkaita ja t…

Asianajotoimisto Antti Myllymäki

Palvelut: esim. asuntokaupan riidat, vuokra-asiat, vahingonkorvaus, velkominen, konkurssi, rikosasiat

Avustamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä lakiasioissa. Asianajotoimisto sijaitsee Oulun keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Toimeksiantoja…

Defenso

Oulussa sijaitseva lakiasiaintoimisto palvelee yrityksiä ja yksityisiä. Esimerkiksi pk-yrityksille on tarjolla tunnin pituinen maksuton “kuntotarkas…

Lakiasiaintoimisto Anne Kinnunen

Palvelut: Esimerkiksi avioliitto-oikeus, lapsia koskevat asiat, perintöoikeus, asunto-, rakennus ja kiinteistöoikeus sekä työoikeus

Lakiasiaintoimisto palvelee yksityisiä, pk-yrityksiä ja yhteisöjä lainopillisissa asioissa. Palveluihin kuuluvat riita- ja rikosasiat ja niitä koske…

Kassisen Asianajotoimisto

Palvelut: asuntokauppariidat, edunvalvonta-asiat, hallintovalitukset, irtaimen kauppaan liittyvät riidat, kiinteistöriidat, kuluttajansuoja-asiat, lasten huostaanotot, lähestymiskielto, maaoikeusasiat, metsästysjutut, eläinsuojelujutut

Kassisen Asianajotoimisto hoitaa monipuolisesti erilaisia oikeudellisia tapauksia, kuten yhtiöasioita, yhdistysriitoja, potilasvahinkojuttuja, perin…

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen

Palvelut: oikeudenkäynnit, riita-asiat, rikosasiat, perheoikeus, kiinteistökaupat, perukirjat, testamentit, avioerot

Oulun ydinkeskustassa sijaitsevalla Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkosella on kokemusta alalta yli 20 vuotta. Se hoitaa esimerkiksi riita- ja rikosoik…

Asianajotoimisto Allianssi Oy

Palvelut: sopimukset, saatavien perintä, työsuhdeasiat, vahingonkorvausasiat, veroasiat, oikeudenkäynnit, valitukset, asuntokauppariidat, huoneenvuokra-asiat, kauppakirjat, avioerot, ositukset

Asianajotoimisto Allianssi Oy palvelee yksityisiä ja yrityksiä eri puolilla Suomea. (Alla näkyvä karttakuva viittaa Helsingin Kampissa sijaitsevaan…

Lakiasiaintoimisto Jorma Herttuainen

Palvelut: perheoikeus, jäämistöoikeus, vahingonkorvausoikeus, yritysjuridiikka, yrityksen taloushallinto, pienyritysten tilintarkastukset, yleisjuridiikka

Lakiasiaintoimisto toimii yleisjuridiikan saralla ja sen palveluvalikoimaan kuuluvat perheoikeuteen, jäämistöoikeuteen ja oikeudenkäynteihin liittyv…

Asianajotoimisto Markus Pöhö

Palvelut: riita-asiat, rikosasiat, perheasiat, perintöasiat, sopimusasiat, vahingonkorvausasiat, oikeudenkäynnit, ulkomaalaisasiat, potilasasiat, liikennevahinkoasiat

Oulussa sijaitseva asianajotoimisto palvelee yksityisiä ja yrityksiä esimerkiksi riita- ja rikosasioissa sekä perhe- ja perintöasioissa. Alkuneuvott…

Lakiasiainpalvelut Pirkko Warppe

Palvelut: oikeudenkäyntiasiat, kiinteistöoikeus, rakentamisoikeus, yhtiöoikeus, sopimusoikeus, oikeudenkäyntiasiat, työsuhdeasiat, asiakirjat, sopimukset

Lainopillinen asiantuntija auttaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Palveluihin kuuluvat niin perukirjat, testamentit, avioehtosopimukset, osakassopi…

Lakitoimisto Omajuristi Oy

Palvelut: työoikeus, kansainvälinen työoikeus, sopimukset, julkiset hankinnat, saatavien perintä, juridinen konsultointi, juridiikan koulutus, perinnönjako, ositus, testamentti, liikennevahingot, potilasvahingot

Lakitoimisto Omajuristi Oy on Oulusta käsin toimiva yritys, joka tarjoaa yrityksille päivittäiseen toimintaan ja päätöksentekoon juridista tukea esi…

Lakitoimisto Ahola & Seppänen

Palvelut: kauppakirja, lahjakirja, kiinteistön kauppa, potilasvahinkoilmoitus, testamentti, perunkirjoitus, avioehtosopimus, huoltosopimus, elatussopimus

Oulusta käsin toimiva Lakitoimisto Ahola & Seppänen palvelee oikeudenkäynteihin, riita- ja rikosasioihin, sopimuksiin, vahingonkorvauksiin, testamen…


Tämän hetken suosituimmat lakitoimistot ovat Asianajotoimisto Auni Särkkä ja Lakiasiaintoimisto Kari Uoti.


© Lakitoimisto.info 2024
Mikäli huomaat, että hakemistossa on vanhentuneita, virheellisiä tai puutteellisia tietoja, voit vihjata asiasta käyttämällä tätä lomaketta.