Lakitoimisto.info

Lakiasiainpalveluja tarjoavat yritykset Suomessa

helsinki

Koska Suomessa toimii merkittävä määrä erilaisia lakiasioiden tuntijoita, on helpompi löytää omiin tarpeisiin vastaava taho ryhmittelemällä alan yritykset niiden kotipaikkakunnan mukaan. Tällä sivulla listataan alueen helsinki lakitoimistot.

Phronesis

Palvelut: Yksityishenkilöille ja yrityksille esim. sopimusoikeudelliset toimeksiannot, hakemusasiat, velkajärjestelyt, urheilija- ja artistisopimukset, perhe- ja jäämistöoikeudelliset toimeksiannot.

Helsingin kantakaupungissa sijaitseva Phronesis Oy hoitaa mm. liikejuridiikkaa, yksityishenkilöiden velkajärjestelyjä sekä perhe- ja jäämistöoikeude…

Lakiasiaintoimisto Premilex

Palvelut: esim. riita-asioiden oikeudenkäynnit, rikosoikeudenkäynnit, erityistuomioistuinten oikeudenkäynnit, hallintoasioiden oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Lakiasiaintoimisto Helsingissä sijaitsee Lindströmin talossa. Lisäksi yrityksellä on käytettävissä ajanvarauksella toimisto Tallinnassa.

Lakiasiaintoimisto HP & HP OY

Palvelut: esimerkiksi yrityksen perustaminen Suomeen, Espanjaan tai Viroon, oikeudellinen perintä, verotusasiat ja kansainväliset lakipalvelut (Espanja ja Viro), myös muut lakiasiat

Palvelua on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, espanjaksi ja englanniksi. Palveluhinnasto löytyy yrityksen nettisivuilta.

Nettisivujen lisäksi tällä lak…

Oranssi

Palvelut: Lakiasiaintoimisto tekee mm. testamentteja, avioehtosopimuksia, edunvalvontavaltuutuksia, avioerojen osituksia, perukirjoja, kauppakirjoja, osakassopimuksia, yhtiöjärjestyksen muutoksia.

Oranssi tarjoaa lakiapua yksityis- ja yritysasiakkaille. Yrityksille Oranssi tarjoaa tunti- tai kuukausiveloitteista juristipalvelua. Tuntiveloittei…

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy

Palvelut: Esim. asuntokauppa ja remontit, julkiset hankinnat, kuluttajariidat sekä matkustaminen.

Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy avustaa kokemuksella ja ammattitaidolla yksityishenkilöitä ja pk-yrityksiä oikeudellisissa asioissa.

Lakitoimiston vah…

JH Law Oy

Palvelut: Esimerkki testamentti, perunkirjoitus, perukirja, pesänselvitys ja perinnönjako, jäämistösuunnitelma ja ositus.

Asiantunteva ja osaava helsinkiläinen lakiasiaintoimisto. JH Law Oy tarjoaa asiakkailleen aina maksuttoman alkuneuvottelun. Yrityksen toimisto sijai…

Eversheds Asianajotoimisto

Palvelut: esim. IPR, ICT, kansainvälinen kauppa ja sopimukset, sopimusoikeudet, työoikeus, verotus, yksityishenkilöjuridiikka ja riidanratkaisu

Esittelysivun karttakuva viittaa Helsingin toimipaikkaan. Yrityksellä on lisäksi toimipiste Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Porissa, Tampereella ja Tu…

Uudenmaan Lakimiehet

Palvelut: Riita-asiat, rikosasiat, avioehtosopimus, yritystoiminta, velkomusasiat, kauppakirjat, maksuton oikeudenkäynti

Täyden palvelun lakiasiaintoimisto niin yksityishenkilöille kuin yrityksille. Oikeudenkäynnit, valitukset, perinnönjaot, perunkirjoitukset, ositukse…

Lakiasiaintoimisto V. Päivätie Oy

Palvelut: Riita- ja rikosasiat 30 vuoden kokemuksella.

Lakiasiaintoimisto V. Päivätie Oy toimii Helsingistä käsin. Alkuneuvottelu on maksuton. Yhteyttä voi ottaa joko soittamalla numeroon 0400 406 164, k…

Lex Helsinki

Palvelut: Sopimusoikeus, työoikeus, yhtiöoikeus, vahingonkorvaukset, talousrikokset, asuntokauppariidat ja julkiset hankinnat

Asianajotoimisto on keskittynyt tarjoamaan yrityksille ja yksityishenkilöille yritysjuridiikkaan liittyviä palveluita. Toimialueena on Helsinki ja m…

Lakiasiaintoimisto Oikeustuki

Palvelut: Yksityishenkilöt, yritykset, yhteisöt rikosasiat, työoikeus, kiinteistöt

Oikeustuki auttaa rikosasioissa, työsuhteisiin ja kiinteistöihin liittyvissä kysymyksissä sekä yhteisöjen toimintaa koskevissa asioissa. Maksuton al…

Lakiasiaintoimisto Laine & Lamberg

Palvelut: perheoikeus, perintöoikeus, rikosoikeus, ulkomaalaisoikeus, työoikeus, vero-oikeus, sovintoneuvottelut, oikeudenkäynnit, yritysten perustaminen, yhtiömuodon valinta, osakassopimukset, asiakirjojen laadinta

Yritys auttaa esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, jotka liittyvät työsuhteesta johtuvista riita-asioista, veroseuraamusten selvittämiseen, perunkir…

Asianajotoimisto Mia Kavasto

Palvelut: rikosasiat, perheasiat, perintöasiat, riita-asiat, sopimusjuridiikka, vahingonkorvausasiat, valitukset, kansainvälinen oikeus, oikeudenkäynnit, konsultointi, asiakirjat, perukirja, perinnönjakokirja, testamentti

Asianajotoimisto Mia Kavasto Oy toimii Helsingistä käsin ja se vastaanottaa toimeksiantoja pääkaupunkiseudulta, Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä sekä…

Lakiasiaintoimisto Haanpää & Co

Palvelut: asuntokauppa, vuokra-asiat, kuluttaja-asiat, kiinteistöasiat, vahingonkorvaus, työsuhdeasiat, asiakirjat, riskienhallinta, sovintoratkaisut, asunto-osakeyhtiö, huoltosopimuserimielisyydet, asunto-osakelaki

Lakiasiaintoimisto Haanpää & Co palvelee yksityisiä henkilöitä, yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä. Toimisto keskittyy etenkin riita-asioiden hoitami…

Asianajotoimisto Spartax

Palvelut: urheiluoikeus, oikeudenkäynnit, riitatilanteet, neuvottelutilanteet, liikejuridiikka, sopimukset, yhtiöoikeus, talousrikosasiat, riita-asiat, hallintoasiat, hakemusasiat, urheilijasopimukset, valmentajasopimukset

Asianajotoimisto toimii Helsingistä käsin ja tarjoaa palveluita ja neuvontaa kaikilla liikejuridiikan osa-alueilla. Se on erikoistunut myös riidanra…

Lakiasiaintoimisto Mäkilä Hannu

Palvelut: kiinteistökauppa, laatuvirhe, kaupan purku, hinnanalennus, yrityksen perustaminen viroon, maksuton oikeudenkäynti, oikeusturvavakuutus, avioehto, avioero, ositus, lapsen huolto, elatus, perintöoikeus, perunkirjoitus

Lakiasiaintoimisto sijaitse Lahdessa osoitteessa Vesijärvenkatu 21. Toimisto sijaitsee myös Helsingin World Trade Centerissä, osoitteessa Aleksanter…

Lakiasiaintoimisto Bonum

Palvelut: perunkirjoitukset, testamentit, jäämistösuunnittelu, perinnönjaot, avioehdot, työoikeus, riidanratkaisut, riita-asiat, rikosoikeudenkäynnit, sopimukset, vahingonkorvaukset, asunto-osakeyhtiöasiat, asuntokauppariidat

Lakiasiaintoimisto sijaitsee Helsingin Itäkeskuksessa, Kauppakeskus Itiksessä. Yritys palvelee oikeudellisissa ongelmissa, jotka liittyvät esimerkik…

Asianajotoimisto Lukander & Ruohola

Palvelut: yhtiöoikeus, yrityskaupat, sukupolvenvaihdos, sopimusoikeus, verotus, työoikeus, IT-oikeus, immateriaalioikeudet, konkurssit, yrityssaneeraukset, oikeudenkäynnit, kansainvälinen kauppa

Asianajotoimisto Lukander & Ruohola Oy:n osaaminen on vahvaa kaikilla liikejuridiikan alueilla. Yrityksellä on toimisto Turussa (Yliopistonkatu 15…

Lakiasiaintoimisto Johanna S. Karkia

Palvelut: oikeudenkäynnit, asEsim. neuvonta, asiakirjojen laatiminen, sovintosopimukset, oikeudenkäynnyt, riita-asiat, rikosasian oikeudenkäynnit, lähestymiskieltoasiat, perheoikeudelliset asiat, myös perintöoikeudelliset asiat ja ulkomaalaisasiat.

Lakiasiaintoimisto Johanna S. Karkia tarjoaa oikeudellisia palveluja yksityishenkilöille, elinkeinonharjoittajille, yrittäjille sekä yrityksille. Fa…

Lakiasiaintoimisto Suomen Yritysjuridiikka

Palvelut: pääomasijoittaminen, immateriaalioikeudet, vero-oikeus, human resources, yrityskaupat, yhtiöoikeus, sopimusoikeus, corporate governance, yritysjohdon neuvonta

Lakiasiaintoimisto toimii pienten ja keskisuurten yritysten lakitoimistona. Se tarjoaa yritysjuridiikkapalveluita ja on erikoistunut muun muassa yri…

Asianajotoimisto Juridia

(Lakitoimisto on joko lopettanut tai muuttanut. Tiedot tarkistettiin 3180 päivää sitten.)

Palvelut: liikejuridiikka, teollisoikeudet, kiinteistöasiat, IT-juridiikka, asuntokaupat, ympäristövastuut, rakennusprojektien sopimukset, maanvuokrasopimukset, riidanratkaisu, insolvenssi, arvopaperimarkkinat

Lopettanut toimintansa.

Helsinkiläinen asianajotoimisto palvelee esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitaan liikejuridiikan asiantuntijapalveluita sek…

Lakiasiaintoimisto Palo, Tolvanen & Alppi-Takkinen

Palvelut: asumisen juridiikka, kaupanvahvistajan palvelu, riita-asia, sopimusasia, hakemusasia

Lakiasiaintoimisto Palo, Tolvanen & Alppi-Takkinen on asumisen juridiikkaan erikoistunut lakiasiaintoimisto, jonka toimisto sijaitsee Helsingin Huop…

Lakiasiaintoimisto Inha

Palvelut: rikosoikeus, hallinto-oikeus, asuntokauppa, veropetokset, hinnanalennus, rakennusurakat, talousrikos, oikeudenkäynti, kuluttajansuoja, vahingonkorvaus, sovintomenettely, kiinteistöoikeus, liiketoiminta, pahoinpitelyt, huumausainerikokset, sijoittaminen

Helsingistä käsin toimiva lakiasiaintoimisto, joka palvelee sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä oikeudellista asiantuntemusta vaativissa tilantei…

Lakiasiaintoimisto Petri Kankaansivu

Palvelut: yleinen lakiasianpalvelu, asuntokauppariita, avioero, lasten huoltajuus, huostaanottoasia, perintöoikeus, rikosoikeus

Yritys palvelee kaikissa lakiasioissa. Toimisto sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Vilhonkatu 5 A, rakennuksen 2. kerroksessa. Sisäänkäynti on Vilho…

Lexia

Palvelut: immateriaalioikeus, finanssialan oikeudelliset palvelut, kilpailuoikeus, julkiset hankinnat, markkinointijuridiikka, riitojen ratkaisu, insolvenssi, liiketoimintasopimukset, sopimusten hallinta

Lexia Asianajotoimisto Oy toimii Helsingistä käsin. Se on yritysjuridiikkaan painottunut asianajotoimisto, joka toimii kansainvälisen yhteistyöverko…

Lakiasiaintoimisto — Juridisk byrå Oy Huhtamäki

Palvelut: yritysjuridiikka, ulkomaan kauppa, sopimukset, sopimusriidat

Yritys auttaa esimerkiksi uusien ja käytettyjen autojen kauppiaita, rakennusliikkeitä, teollisia valmistajia, matkailualan yrityksiä, kodinkonekaupp…

Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu

Palvelut: terveydenhuollon juridiikka, potilasvahinkoasia, potilasvakuutus, hoitovirhe, potilasvahingot, potilasvahinkolaki, potilasvahinkolautakunta, potilasvakuutus

Esittelysivulla mainittu puhelinnumero on maksullinen palvelunumero, josta saa oikeudellista neuvontaa hintaan 2,88€/min+pvm. Lakiasiaintoimisto sij…

Lakiasiaintoimisto Arveli Juusela Co

Palvelut: hallintovalitukset, kiinteistöoikeus, konkurssioikeus, oikeudenkäynnit, perheoikeus, perintö, perintäasiat, rakennusurakat, sopimusoikeus, sovintomenettely, talousrikos

Yritys palvelee yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä lakiasioissa, jotka liittyvät esimerkiksi avioliittoon, perintöön, rakennusurakoihin, sovintomene…

Lakiasiaintoimisto Jannika Enegren

Palvelut: esim. perheoikeudelliset toimeksiannot, perintöoikeudelliset toimeksiannot, varallisuusjärjestelyt, yhtiöoikeudelliset asiat, riita-asiat, kuluttaja-asiat, työoikeudelliset asiat, rikosasiat

Toimisto sijaitsee Kasarmitorin laidalla osoitteessa Pohjoinen makasiinikatu 7 A, rakennuksen 4. kerroksessa. Faksinumero on 09 424 74424. Palvelua…

Asianajotoimisto Ari Orvas

Palvelut: rikosasiat, siviiliasiat, perheoikeus, jäämistöoikeus, työoikeus, sopimusoikeus, asunto-osakeyhtiöasiat, urakkasopimusriidat, oikeusapu

Asianajotoimisto Ari Orvas toimii Helsingistä käsin. Asianajotoimisto on vuodesta 2002 lähtien auttanut oikeudellisissa asioissa ja on erikoistunut…

Asianajotoimisto Kristiina Kenttä

Palvelut: perheoikeus, perintöoikeus, jäämistöoikeus, riita-asiat, rikosasiat, oleskelulupa-asiat, huostaanotot, edunvalvonnat, testamentit, ositukset, moitekanteet

Yleisjuridiikan asianajotoimisto hoitaa pääasiassa yksityishenkilöiden tapauksia, myös yrityksiä esimerkiksi velkomusasioissa. Asianajotoimisto sija…

Asianajotoimisto Allianssi Oy

Palvelut: sopimukset, saatavien perintä, työsuhdeasiat, vahingonkorvausasiat, veroasiat, oikeudenkäynnit, valitukset, asuntokauppariidat, huoneenvuokra-asiat, kauppakirjat, avioerot, ositukset

Asianajotoimisto Allianssi Oy palvelee yksityisiä ja yrityksiä eri puolilla Suomea. (Alla näkyvä karttakuva viittaa Helsingin Kampissa sijaitsevaan…

Lakiasiaintoimisto NordLex

Palvelut: kauppaoikeus, sopimusoikeus, yritysjärjestelyt, yhteisöoikeus, kiinteistöoikeus, rakentamisoikeus, immateriaalioikeus, kilpailuoikeus, kuljetusoikeus

Lakiasiaintoimisto NordLex Oy (NordLex Law Offices Ltd) tarjoaa juridisia palveluita kotimaisissa ja kansainvälisissä lakiasioissa liikejuridiikan a…

Taiteilijoiden Tili- ja Lakiasiaintoimisto Oy

(Lakitoimisto on joko lopettanut tai muuttanut. Tiedot tarkistettiin 2699 päivää sitten.)

Palvelut: luovan alan oikeudelliset kysymykset, sopimusneuvonta, verotusneuvonta, oikeudellinen neuvonta, riidanratkaisu, oikeudenkäynnit, kirjanpito

Tatin liiketoiminta myytiin vuonna 2014 CTY Oy:lle (Casa Tilitoimistolle).

Taiteilijoiden Tili ja Lakiasiaintoimisto Oy toimii Helsingistä käsin. Se o…

Sandström & Koulu

Palvelut: perheoikeus, perintöoikeus, yleisjuridiikka, rikosoikeus

Yritys on erikoistunut perhe- ja perintöoikeuteen, joskin se hoitaa ammattitaidolla myös yleisjuridiikan ja rikosoikeuden alaan kuuluvia toimeksiant…

Asianajotoimisto Ulla Kuosmanen

Palvelut: autokauppa, konekauppa, venekauppa, kaupan alan juridiikka, kuluttajansuojalainsäädäntö, sopimusoikeus

Asianajotoimisto Ulla Kuosmasen asiakkaat ovat pääosin yrityksiä, joskin myös yksityiset voivat hyödyntää sen palveluita. Palveluihin kuuluvat oikeu…

Liike- ja Sopimuslakimiehet

Palvelut: yhtiöoikeudelliset asiat, yrityksen sopimukset, työoikeudelliset asiat, yhtiön ja osakkaan tuloverotus, julkiset hankinnat, kilpailuoikeus, yrityskaupat, omistusjärjestelyt, asuntokauppariita, asunto-osakeyhtiölaki, kiinteistöjärjestelyt

Helsinkiläinen Liike- ja Sopimuslakimiehet Oy (LSL-LEGAL) on keskittynyt pk-yritysten juridiikkaan — liiketoiminnassa tyypillisesti esiintyvien oike…

Lakiasiaintoimisto Lakituki

Palvelut: asuntokauppa-asiat, työasiat, perheasiat, perintöasiat, lahja-asiat, rikosasiat, sopimukset, yhtiöasiat, kauppakirjat, lahjakirjat, vuokrasopimukset, asiakirjojen tarkistaminen

Yritys auttaa yksityisiä henkilöitä ja yritysasiakkaita. Se on toiminut vuodesta 1999 lähtien. Toimisto sijaitsee lähellä Sörnäisten metroasemaa. Au…

Asianajotoimisto Sorsa

Palvelut: oikeudenkäynnit, talousrikokset, yleinen rikosoikeus, riita-asiat, sopimusoikeus, perheoikeus, jäämistöoikeus, maahanmuuttoasiat

Helsinkiläinen Asianajotoimisto Sorsa Oy ei työnsä luonteen vuoksi oli säännöllisesti toimistolla, joten tapaaminen kannattaa sopia etukäteen joko p…

Lakiasiaintoimisto Kari Uoti

Palvelut: esim. riitojen ratkaisu, yhtiöoikeus ja yritysjärjestelyt, rikosoikeus, rakentaminen, työoikeus sekä perhe- ja perintöoikeus

Lakiasiaintoimisto Kari Uoti Oy toimii Helsingistä käsin. Sen toimisto sijaitsee osoitteessa Itälahdenkatu 15–17 sijaitsevan rakennuksen 4. kerrokse…

Lakiasiaintoimisto LawMotion

Palvelut: yrityskauppa, yhtiöoikeus, osakassopimus, verotus, sopimukset, työsopimukset, tekijänoikeus, immateriaalioikeus, oikeudenkäynnit, yrityssaneeraus

Helsinkiläinen lakiasiaintoimisto palvelee yrittäjiä ja yksityishenkilöitä eri elämäntilanteissa, joskin se on erikoistunut liikejuridiikkaan. Yrity…

Turunen & Ignatius

Palvelut: riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt ja riidanratkaisu

Turunen & Ignatius on helsinkiläinen lakiasiaintoimisto. Se keskittyy pienten ja keskisuurten yritysten, kuten myös yksityishenkilöiden oikeudellise…

Arkadian Lakiasiaintoimisto

Palvelut: avioehtosopimukset, avioerot, isyysasiat, kiinteistökaupat, kuluttajansuoja, lakipuhelin, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, oikeudenkäynnit, oikeusapu, oikeusturva-asiat, osakeyhtiöt, ositukset, perintöasiat

Lakiasiaintoimisto on sijainnut Helsingissä Mechelininkadulla vuodesta 1984 asti. Yrittäjä tarjoaa apua oikeusturva-asioissa, oikeudenkäyntiasioissa…

Lakiasiaintoimisto Päivi Kuusjärvi

Palvelut: testamentit, perunkirjoitukset, ositukset, avioehdot, lainhuudot, avoehtosopimukset, veroilmoitukset, kauppakirjat, perinnönjako, perunkirjoitus

Toimisto sijaitsee Helsingin Herttoniemenrannassa lähellä Kulosaaren ja Herttoniemen metroasemia, sekä bussivuoron 81 pysäkkiä. Parkkitilaa löytyy a…

Lakiasiaintoimisto Salama

Palvelut: asunto-osakekaupat, kiinteistökaupat, kuluttajakaupat, riita-asiat, rikosasiat, vahingonkorvausoikeudelliset kysymykset, työsyrjintäkanteet, työsuhteen päättäminen, työsopimukset, perintöverotus, perheoikeus

Lakiasiaintoimisto Salama toimii Helsingistä käsin. Toimisto sijaitsee Technopolis Ruoholahdessa. Salama tarjoaa lainopillisia palveluita ja asianaj…

Lakitoimisto Laki & Oikeus

Palvelut: oikeusapu, oikeusturva, oikeudelliset asiat, testamentit, asuntokaupat, työsuhdeasiat, oikeustoimet, sopimussuhteet, sopimusjuridiikka, riita-asiat, vahingonkorvausoikeus, vakuutusoikeus

Lakitoimisto palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä tilanteissa, jotka vaativat oikeudellista asiantuntemusta. Yritys on erikoistunut työ-, rikos-…

Lakiasiaintoimisto Asiakasturva

Palvelut: puhelinosake, valmisyhtiö, rahoitus, asuntojen osto, kiinteistöjen osto

Lakiasiaintoimisto Asiakasturva on perehtynyt erityisesti listaamattomien yhtiöiden osakekauppaan. Se on myös lääninhallituksen hyväksymä valmisyhti…

Lakiasiaintoimisto Haukanhovi

Palvelut: henkilöverotus, elatusasiat, jäämistöoikeus, työoikeus, sopimusoikeus, kiinteistöoikeus, yhtiöoikeus

Perheyrityksenä toimiva Lakiasiaintoimisto Haukanhovi sijaitsee Helsingissä. Sen toiminta suuntautuu pääasiassa henkilöverotukseen, lapsen huolto- j…

Lakiasiaintoimisto Relander

Palvelut: korvausepäselvyydet, riitajutut, rikosjutut, työoikeudelliset asiat

Lakiasiaintoimisto Relanderin toimisto sijaitsee Helsingin Pasilassa. Juna-asemalta on matkaa noin 250 metriä ja raitiovaunu- ja bussipysäkiltä sata…

Lakiasiaintoimisto Pekka Varpasuo

Palvelut: kaavoitus, rakentaminen, kiinteistön muodostaminen, tieoikeuksien sääntely

Lakiasiaintoimisto Pekka Varpasuo sijaitsee Helsingissä. Se on erikoistunut maaoikeudellisiin kysymyksiin. Yrittäjä on erikoistunut maa- ja ympärist…

Asianajotoimisto Auni Särkkä

Palvelut: oikeudelliset palvelut, lakipalvelut, asianajaja

Asianajotoimisto Auni Särkkä tarjoaa asianajopalveluita Helsingissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kännykkänumero on 040 720 6072 ja faksinumer…

Asianajotoimisto Aasa-Law

Palvelut: rikosoikeus, yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riitojen ratkaisu, perheoikeus, perintöoikeus

Aasa-Law toimii erityisesti yritystoimintaan liittyvien rikosasioiden ja laajojen sekä haastavien oikeudenkäyntien saralla, lisäksi yrityksellä on k…

Gauriloff Lakiasiaintoimisto

Palvelut: liikejuridiikka, oikeudenkäynnit, perheoikeus, jäämistöoikeus, julkiset hankinnat, yrityskaupat, riitajutut, rikosjutut, perunkirjoitukset, ositukset, testamentit, avioehdot

Gauriloff Lakiasiaintoimisto toimii Helsingistä ja Lappeenrannasta käsin. Yritys auttaa lakiasioissa yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. Esi…

Asianajotoimisto Ratiolex

Palvelut: riitojen ratkaisu, insolvenssi, oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt, konkurssit, maksukyvyttömyysmenettelyt, kaupalliset sopimukset, yritysjärjestelyt, vakuutuskorvausoikeus, vahingonkorvausoikeus, urheiluoikeus, kiinteistöjen kauppa

Asianajotoimisto on erikoistunut riitojen ratkaisuun ja liikejuridiikkaan. Sen toimeksiannoista pääosa on pk-yritysten ja kasvavien sekä kansainväli…

Lakiasiaintoimisto Tuuslex

Palvelut: pesänselvitykset, testamentit, vakuutuslääketiede, sosiaaliturva, rikosasiat, riita-asiat

Lakiasiaintoimisto sijaitsee Helsingissä. Apua on saatavilla esimerkiksi pesänselvitykseen, testamentteihin, vakuutuslääketieteellisissä asioissa, r…

Law Office Dancon

Palvelut: sopimusjuridiikka, liikejuridiikka, ipr-sopimukset, saas-järjestelyt, teknologia-alan juridiikka

Law Office Dancon Oy toimii Helsingistä käsin. Toimisto sijaitsee Arabianrannassa Arabian tehtaan vieressä, osoitteessa Hämeentie 133 A, rakennuksen…

Asianajotoimisto Kari Nieminen

Palvelut: asianajaja

Asianajotoimistolla on toimipaikka Helsingin Itäkeskuksessa Anttilan ja Stockmannin tavaratalojen yläpuolella, kauppakeskuksen 3. kerroksessa. Toine…

Lakiasiaintoimisto Krykov

Palvelut: yrityskaupat, yritysjärjestelyt, rakennusjuridiikka, kiinteistöjuridiikka, yhtiöoikeus, sopimusoikeus, sovintoneuvottelut, saatavien perintä, vero-oikeus, tekijänoikeus, teollisoikeudet

Lakiasiaintoimisto Krykov toimii Helsingissä World Trade Centerissä (6. kerros) ja Itäkeskuksen Maamerkissä (14. kerros). Yritys palvelee yksityishe…

Lakitoimisto Pekka Tiusanen

Palvelut: lakiasiainpalvelut

Lakitoimisto Pekka Tiusanen toimii Helsingin Kontulasta käsin. Puhelinnumerot ovat 09 340 3025 ja 0400 457 022.

Almgren & Sankamo

Palvelut: in house -juristi, oikeudenkäynnit, reklamaatioasiat, perintä, vahingonkorvausasiat, kiinteistökauppojen vahvistaminen, työsopimukset, yt-neuvottelut, työsuhteiden päättämiset, asuntokauppa-asiat, kiinteistöriidat, rikosasiat

Almgren & Sankamo toimii Kotkassa ja Helsingissä. Yritys on erikoistunut yritysjuridiikkaan, sopimusoikeuteen, oikeudenkäynteihin ja saatavien perin…

Lakiasiaintoimisto Kai Laurila

Lakiasiaintoimisto Kai Laurila sijaitsee Helsingissä. Se perustettiin vuonna 1978, joten se on alallaan vanhimpia koko ajan samalla nimellä toiminei…

Lakiasiat Anttonen

Palvelut: oikeudenkäynnit, riita-asiat, rikosasiat, perheoikeus, avioeroasiat, ositukset, avioehtosopimukset, elatusapu, perintöoikeus, testamentit, työoikeus, vahingonkorvausoikeus, tasa-arvoasiat

Lakiasiat Anttonen toimii Parikkalassa ja Helsingissä. Esittelysivun karttakuva viittaa Parikkalan toimistoon, josta käsin lakitoimisto palvelee kok…

Lakiasiat Kari Korhonen

Palvelut: välimiesmenettelyt, siviilijutut, veroasiat, rikosjutut, talousrikosjutut, tullaukseen liittyvät asiat, kiinteistökaupat, maahanmuuttoasiat, perheoikeus, perintöoikeus

Helsinkiläinen monipuolisesti erilaisissa lakiasioissa palveleva Lakiasiat Kari Korhonen Oy toimii Lauttasaaresta käsin. Asianajoapua on saatavilla

HH Partners

Palvelut: oikeudenkäynnit, riitojen ratkaisu, yritysjärjestelyt, immateriaalioikeudet, markkinointi, tenologia, yrityssaneeraukset, konkurssit

Asianajotoimisto sijaitsee Helsingissä osoitteessa Bulevardi 7, rakennuksen 5. kerroksessa. Postiosoite on PL 232, 00101 Helsinki. Yritys toimii lii…

Lakitoimisto ACT Law Office

Palvelut: riitojen ratkaisu, kauppakirjat, testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot, avioehdot, ositukset, tekijänoikeudet

Lakitoimisto ACT Law Office Oy palvelee Helsingistä käsin erilaisissa riitatilanteissa, kauppakirjojen, testamenttien, perunkirjoitusten, perinnönja…

Lakitoimisto Schön

Palvelut: työoikeus, velvoiteoikeus, urheiluoikeus, perheoikeus, jäämistöoikeus, riitojen ratkaisu

Helsinkiläisen Lakitoimisto Schönin toimisto sijaitsee rakennuksen kuudennessa kerroksessa. Yrityson erikoistunut työ-, sopimus- ja urheiluoikeuteen…


Tämän hetken suosituimmat lakitoimistot ovat Asianajotoimisto Auni Särkkä ja Lakiasiaintoimisto Kari Uoti.


© Lakitoimisto.info 2024
Mikäli huomaat, että hakemistossa on vanhentuneita, virheellisiä tai puutteellisia tietoja, voit vihjata asiasta käyttämällä tätä lomaketta.